สมัครยูเมะพลัสเพิ่มวงเงิน (Umay Plus) ผ่านแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินยูเมะพลัสออนไลน์ได้จริง

บัตรยูเมะพลัส (umay plus) ขอเพิ่มวงเงินยูเมะพลัสได้ไหม บัตรยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินยังไง 2023/2566

ไม่ว่าจะเรื่องกิน เรื่องช้อป หรือฉุกเฉินใช้จ่ายจำเป็นก็ล้วนแต่ต้องการใช้เงินทั้งสิ้น บัตรยูเมะพลัส (umay plus) เข้าใจถึงความต้องการละจำเป็นของคุณ ซึ่งผู้สมัครบริการบัตรยูเมะพลัส (umay plus) ทั้งออนไลน์และสาขาโดยตรง ที่ได้ทำการขอสินเชื่อยูเมะพลัส (umay plus) ก็คงมีคำถามว่า เมื่อวงเงินที่ขอสินเชื่อยูเมะพลัส (umay plus) ไม่พอใช้ บัตรยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินให้ได้หรือไม่ แล้วบัตรยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินยังไง เมื่อยามที่เราต้องการใช้วงเงินเพิ่มขึ้น บัตรยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินทันทีได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร หลากหลายคำถามเรื่องบัตรยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินเหล่านี้ ก็ขอตอบตรงนี้เลยว่า บัตรยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินให้ผู้สมัครได้แน่นอน โดยบัตรยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนให้กับผู้สมัครได้สามารถใช้บริการสินเชื่อบัตรยูเมะพลัส (umay plus) ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งการขอเพิ่มวงเงินยูเมะพลัสก็มีขั้นตอนง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนเล่านี้ บัตรยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนให้กับผู้สมัครบัตรยูเมะพลัส (umay plus) ได้เลยทันทีไม่ต้องรอนาน

เอกสารที่ผู้สมัครบัตรยูเมะพลัสต้องเตรียมเพื่อให้ยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครบัตรยูเมะพลัส (umay plus)
  • เอกสารเพื่อแสดงรายได้ให้ยูเมะพลัส (umay plus) ทราบ โดยประกอบไปด้วย สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน โดยจะแบ่งเป็น กรณีที่รับเงินเดือนผ่านยูเมะพลัส และไม่ผ่านยูเมะพลัส

วิธีการยื่นเรื่องเพื่อให้ยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

  1. สามารถทำเรื่องผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์ หรือใช้วิธีการสแกน QR code ที่สาขาจุดบริการยูเมะพลัส (umay plus) 
  2. หากต้องการยื่นเรื่องพิจารณายูเมะพลัสเพิ่มวงเงินทางออนไลน์ ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุด
  3. ต้องแนบเอกสาร “แบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินยูเมะพลัส” ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาให้ยูเมะพลัสเพิ่มวงเงิน ในเอกสารต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และผู้สมัครบัตรยูเมะพลัส (umay plus) ต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้ยูเมะพลัสเพิ่มวงเงิน ระบุ “ใช้สำหรับยื่นคำร้องปรับเพิ่มสงเงิน” 

สมัครบัตรยูเมะพลัส (umay plus)ระบุข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน อาทิเช่น เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยูเมะพลัสเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้สมัครได้

สมัครยูเมะพลัสเพิ่มวงเงิน (Umay Plus) ผ่านแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินยูเมะพลัสออนไลน์ได้จริง
Scroll to top