แอพพรอมิส

แอพพรอมิส
แอพพรอมิสบริการขอสินเชื่อพรอมิสออนไลน์

จำนวน/วงเงิน - 5,000-300,000 บาท

เงินเดือน - เริ่มต้น 6,000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ระหว่าง 24-25% ต่อปี

เปิดสินเชื่อใหม่! แอพพรอมิส ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว 2564

พรอมิส มาจากบริษัทที่มีชื่อเต็มว่า SMBC Consumer Finance Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการทางด้านการเงินสินเชื่อ เปิดให้ใช้บริการผ่านแอปพริเคชั่นที่เรียกง่าย ๆ ว่า แอพพรอมิส โดยผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครพรอมิสออนไลน์ได้ทั้งทางเว็บไซด์ หรือสามารถโหลดแอพพรอมิส จากนั้นเข้าระบบพรอมิสในแอพพรอมิสได้เลยแล้วก็สมัครพรอมิสออนไลน์ได้เลย

แอพพรอมิสจะให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีความพิเศษคือ ผู้สมัครแอพพรอมิสสามารถสมัครทำสินเชื่อกับแอพพรอมิสได้เลยโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเข้าระบบพรอมิสในแอพพรอมิสใดใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะสมัครพรอมิสออนไลน์ช่องทางไหนก็ไม่ต้องค้ำประกันทั้งสิ้น และแอพพรอมิสยังได้ให้บริการสินเชื่อเข้าระบบพรอมิสโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นอีกด้วย และผู้สมัครแอพพรอมิสสามารถขอสินเชื่อโดยร่วมกันกับบริษัทคนไทยในประเทศไทยได้ด้วยกันเช่น ผู้สมัครแอพพรอมิสจะสังเกตเห็นได้ว่าหากขอสินเชื่อแอพพรอมิสกับบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ นั้นก็เพราะผู้บริหารแอพพรอมิสคือกรรมการผู้จัดการ นายฮิเดกิ นิวะ รวมทั้งกรมการเป็นคนญี่ปุ่นนั้นเอง ทั้งนี้แอพพรอมิสหรือบริษัทพรอมิสทุนจดทะเบียน 140,737 ล้านเยน และมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของแอพพรอมิสหรือบริษัทพรอมิสอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทขนาดใหญ่เพราะแอพพรอมิสหรือบริษัทพรอมิสมีจำนวนพนักงานมากกว่า 2,000 คนเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าแอพพรอมิสหรือบริษัทพรอมิสมีขนาดใหญ่และความมั่นคงค่อนข้างมาก 

ใครต้องการทำสินเชื่อกับแอพพรอมิสหรือบริษัทพรอมิส ก็เพียงแค่สมัครพรอมิสออนไลน์ได้ทั้งทางเว็บไซด์หรือแอพพรอมิสดังที่กล่างไปข้างต้น และสำหรับใครที่โหลดแอพพรอมิสมาแล้ว ก็สามารถสมัครพรอมิสออนไลน์ได้ในแอพพรอมิสได้เลย ซึ่งในแอพพรอมิสจะสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อพรอมิสที่ได้สมัครไปได้ด้วยว่าผ่านหรือไม่ ผู้สมัครแอพพรอมิสเลือกจ่ายพรอมิสผ่านแอพก็ได้เช่นกัน สำหรับการเช็คผลอนุมัติพรอมิสในแต่ละครั้งจะช่วยประเมินผู้สมัครแอพพรอมิสได้ว่าไม่ผ่านสินเชื่อเพราะอะไร หาหกพบว่าสมัครพรอมิสไม่ผ่านไม่ว่าจะช่องทางแอพพรอมิสหรือเว็บไซด์ นั้นเป็นได้หลายสาเหตุ ทั้งนี้ผู้สมัครแอพพรอมิสหลายท่านมีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามกับแอพพรอมิสหรือบริษัทพรอมิสแต่ไม่ผ่านก็มี เพราะเจ้าหน้าที่แอพพรอมิสหรือบริษัทพรอมิสจะทำการประเมินผู้สมัครพรอมิสออนไลน์ว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระคืนหรือไม่ แม้ว่าเงินเดือนจะถึงเกณฑ์ก็ตาม รวมไปถึงประเมินประเมินศักยภาพในการจับจ่ายผู้สมัครพรอมิสออนไลน์ว่ามีมากน้อยขนาดไหนนด้วยเช่นกัน ผู้สมัครที่ไม่ได้สมัครพรอมิสออนไลน์ สามารถไปที่สำนักงานใหญ่สีลมจะทราบผลได้เร็วที่สุด โดยการเช็คผลอนุมัติสินเชื่อพรอมิสต้องรอผลการประเมินประมาณ 50 นาที หรือภายใน 1 วันนั้นเอง หากสมัครช่องทางแอพพรอมิสหรือเว็บไซด์ การเช็คผลอนุมัติสินเชื่อพรอมิสจะทราบภายใน 1-5 วันทำการ

แอพพรอมิส

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

กู้เงินไทยพาณิชย์
ลงทะเบียนกู้เงินไทยพาณิชย์ออนไลน์

จำนวน/วงเงิน - สูงสุด 5,000,000 บาท

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ระหว่าง 15.99-25% ต่อปี

บัตรยูเมะพลัส
สมัครบัตรยูเมะพลัส กดเงินสดสะดวกทุกที่ มีไว้อุ่นใจ

จำนวน/วงเงิน - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

เงินเดือน - เริ่มต้น 20,000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ระหว่าง 19.8-25% ต่อปี

กู้เงินออมสิน
ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน พร้อมบริการทุกอาชีพ

จำนวน/วงเงิน - 50,000-200,000 บาท

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราดอกเบี้ย - 1% ต่อเดือน

Scroll to top