กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสิน
ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน พร้อมบริการทุกอาชีพ

จำนวน/วงเงิน - 50,000-200,000 บาท

เงินเดือน - ไม่ระบุรายได้

อัตราดอกเบี้ย - 1% ต่อเดือน

เช็คหลักประกันก่อนไปกู้เงินออมสิน! สมัครสินเชื่อออมสิน 10000 บาท 2566

อย่างที่หลายคนได้ให้ความสนใจกู้เงินออมสินจากสินเชื่อล่าสุดที่ได้ปล่อยอออกมา โดยเปิดให้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท โดยสามารถนำเงินกู้เงินออมสินนี้ไปเป็นทุนตั้งต้นกิจการ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สามารถนำเงินกู้เงินออมสิน 10000 เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หรือใช้ในการชำระหนี้สินอื่น ๆ ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามเราควรต้องมาเช็คหลักประกันเงินกู้เงินออมสิน 10000 บาทนี้กันก่อนว่าการยืมเงินธนาคารออมสินได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

กรณีกู้เงินออมสิน แบบใช้บุคคลค้ำประกัน

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และคิดระยะเวลากู้เงินออมสินได้ต้องไม่เกิน 60 ปีในการผ่อนชำระคืน โดยรวมกับอายุของผู้ค้ำประกันการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท นอกจากนี้ผู้กู้เงินออมสินต้องไม่เป็นพนักงานออมสิน ในการค้ำประกันผู้กู้เงินออมสินต้องค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญากู้เงินออมสินแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท หลักเกณฑ์สินเชื่อธนาคารกู้เงินออมสินที่ควรรู้มีดังต่อไปนี้

  • วงเงินกู้เงินออมสินไม่เกิน 50,000 บาท มีความน่าเชื่อถือในการยืมเงินธนาคารออมสิน มีอาชีพรวมทั้งรายได้ที่แน่นอน ไม่ต่ำกว่า 9,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน หากวงเงินกู้เงินออมสินตั้งแต่ 50,001-200,000 บาท จะต้องมีคนค้ำประกันดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 คน

กรณีกู้เงินออมสิน แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทอื่น

กรณีนี้สามารถลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทได้ โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินออมสิน จะใช้หลักทรัพย์ของผู้กู้เงินออมสินหรือของผู้ค้ำประกันก็ได้ อาทิเช่น ใช้อสังหาริมทรัพย์ประเภท แบบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  แบบที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด แบบที่ดินที่เป็นที่สวน หรือที่ไร่ ที่นาในการค้ำกู้ธนาคารออมสิน โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องตั้งอยู่ที่ใกล้แหล่งชุมชนที่มีความเจริญ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยประเมิน รับประกันได้ร้อยละ 100 ของหลักทรัพย์กู้เงินออมสิน

กรณีกู้เงินออมสิน แบบใช้หลักทรัพย์ทางธุรกิจค้ำประกัน

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท สามารถใช้หลักทรัพย์ทางธุรกิจค้ำประกันมายืมเงินธนาคารออมสินได้ เช่น 

  • ผู้กู้เงินออมสินใช้เอกสารหนังสือรับรองมายืมเงินธนาคารออมสิน โดยจะเป็นเรื่อง สิทธิการเช่าแผงหรือร้านค้าของตนเอง โดยต้องเป็นเอกสารที่สามารถเปลี่ยนมือได้ รับประกันกู้เงินออมสินได้ร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง

ใช้ยานพาหนะที่ใช้ประกอบธุรกิจมาค้ำประกันกู้เงินออมสินได้ อยากยืมเงินธนาคารออมสินเพียงแค่ใช้พาหนะค้ำได้ เช่น รถยนต์เพื่อการเกษตร เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยประเมิน รับประกันได้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะในการกู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสิน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

บัตร first choice
บัตร first choice ผ่อนสินค้าสบายๆกับโปร 0% 10 เดือน

จำนวน/วงเงิน - ไม่ระบุวงเงิน

เงินเดือน - เริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ระหว่าง 15-25% ต่อปี

dolfin money by kbank
บริการขอสินเชื่อกับ dolfin money by kbank

จำนวน/วงเงิน - วงเงินสูงสุด 1.5-5 เท่าของรายได้

เงินเดือน - เริ่มต้น 7,500 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

กู้เงินกสิกร
บริการกู้เงินกสิกรฉุกเฉินยืมเงินกสิกรออนไลน์ สะดวก ง่าย เอกสารน้อย

จำนวน/วงเงิน - สูงสุด 1,500,000 บาท

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย - ระหว่าง 15-25% ต่อปี

Scroll to top